Bygg/Fastighet

Med en SMART Visuell samarbetslösning arbetar ni i de program som ni redan använder men med den fördelen att alla i mötet kan se och samarbeta kring innehållet på en stor gemensam yta.

På den interaktiva ytan granskar ni ritningar och 3D-modeller, ni flyttar, zoomar och navigerar enkelt med fingret. Ni gör digitala anteckningar med pennan rakt in i programmen och växlar enkelt mellan ritningar, modeller, kalkyler och den interaktiva whiteboardytan för anteckningar och brainstorming.

SMART Visuell samarbetslösning effektiviserar flödet av information inom projektgruppen och mellan beställare och utförare – ni granskar dokument, förändrar och delar innehåll enkelt, både lokalt och på distans.

SMART Meeting Pro - Full integration med andra program

I samarbetsmjukvaran SMART Meeting Pro arbetar ni på en obegränsad whiteboardyta med möjlighet att samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe.

Använd samarbetsmjukvaran SMART Meeting Pro med program från Adobe, Autodesk, Bluebeam, Solibri, SolidWorks, Tekla med flera och dra nytta av alla möjligheter som erbjuds i arbetets alla faser, från brainstorming och konstruktion till färdigt resultat.

Go to top