Distansmöte

Ett distansmöte är ett möte där deltagarna befinner sig på olika platser i världen.

Effektiva möten som ger resultaten vi förväntar oss kräver en god interaktion mellan deltagarna med ett flöde utan onödiga avbrott. 

För att alla mötesdeltagare ska kunna följa mötets utveckling samlas vi kring en gemensam yta där vi antecknar, brainstormar och granskar dokument. Den gemensamma ytan kan vara analog, såsom en whiteboard eller ett blädderblock, eller digital, såsom en interaktiv skrivtavla, en interaktiv skärm eller en interaktiv projektor tillsammans med en samarbetsmjukvara.

Olika verktyg ger olika grad av interaktion

Det finns olika typer av hjälpmedel och teknik som gör möten mer eller mindre effektiva och som gynnar interaktionen mellan mötesdeltagarna i olika hög grad.

1. Telefonkonferens - utan gemensam yta. 

Under en telefonkonferens kan inte deltagarna se varandra och ofta är det även svårt att höra vad de andra deltagarna säger. Ansiktsuttryck och kroppsspråk går förlorade. Kontakten och interaktionen mellan mötesdeltagarna blir lidande.

Utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor.

2. Videokonferens - utan gemensam yta

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra men utan en gemensam yta är det svårare för deltagarna att följa det som händer under mötet. Alla deltagare deltar inte i mötet på samma villkor, kontakten och interaktionen blir lidande.

3. Videokonferens med gemensam yta utan samarbetsmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. Genom att addera en digital gemensam yta, exempelvis en interaktiv skärm eller en interaktiv skrivtavla, ökar förutsättningarna för effektiva möten med god kontakt och interaktion mellan deltagarna. Alla kan följa det som händer på den gemensamma ytan kan via sin enhet, såsom egen dator, surfplatta eller interaktiv skärm.

4. Videokonferens med gemensam yta och distansmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. På den digitala gemensamma ytan, exempelvis en interaktiv skärm eller en interaktiv skrivtavla, kan alla följa det som händer via sin enhet, såsom egen dator, surfplatta eller interaktiv skärm. Lägg till en distansmjukvaran SMART Bridgit och öka förutsättningarna för effektiva möten med god kontakt och interaktion mellan deltagarna ytterligare. Med SMART Bridgit kan alla mötesdeltagare dela sin skärm, inte bara mötesledaren. Alla kan följa det som händer på den delade skärmen och alla kan ta över och styra de andras skärmar under mötet. Deltagarna deltar i mötet på samma villkor, via en SMART Board, en dator eller en iPad.

5. Videokonferens med SMART Board, distansmjukvara och samarbetsmjukvara

Under en videokonferens kan deltagarna se och höra varandra. SMART Board är utvecklad parallellt med samarbetsmjukvaran SMART Meeting Pro vilket ger en optimerad samarbetslösning med interaktion, kontakt och flöde. Du kan inte bara visa innehållet på din dator, du kan även styra din dator från den gemensamma ytan och skriva, rita och samarbeta direkt på den gemensamma ytan.

Med samarabetsmjukvaran SMART Meeting Pro får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som ger än mer effektiva möten. Du kan samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe. 

SMART Board och SMART Interaktiv Skärm har aktiva pennfack med pennor och sudd som hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Du behöver inte klicka på ikoner —  pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra. 

Lägg till distansmjukvaran SMART Bridgit och öka förutsättningarna för effektiva distansmöten med god kontakt och interaktion mellan deltagarna var de än befinner sig i världen. Med SMART Bridgit kan alla mötesdeltagare dela sin skärm, inte bara mötesledaren. Alla kan följa det som händer på den delade skärmen och alla kan ta över och styra de andras skärmar under mötet. Deltagarna deltar i mötet på samma villkor, via en SMART Board, en dator eller en iPad.

Kontakta oss

Go to top