Lokala möten med interaktion, kontakt och flöde

Ett lokalt möte är ett möte där alla mötesdeltagare befinner sig i ett och samma rum.

Effektiva möten som ger resultaten vi förväntar oss kräver en god interaktion mellan deltagarna med ett flöde utan onödiga avbrott. 

För att alla mötesdeltagare ska kunna följa mötet behövs en gemensam yta där vi presenterar, brainstormar och granskar dokument. Den gemensamma ytan kan vara analog, såsom en whiteboard eller ett blädderblock, eller digital, såsom en interaktiv skärm eller skrivtavla tillsammans med en samarbetsmjukvara.

Olika verktyg ger olika grad av interaktion

Det finns olika typer av hjälpmedel och teknik som gör möten mer eller mindre effektiva och som gynnar interaktionen mellan mötesdeltagarna i olika hög grad.

1. Whiteboard eller blädderblock:

+ En whiteboard eller ett blädderblock skapar goda förutsättningar för interaktion mellan deltagarna. Alla kan följa det som händer, alla kan rita, skriva och göra förändringar på den gemensamma ytan. Alla deltar i mötet på samma villkor.

- Det går inte att spara, dela och arbeta vidare med innehållet på en whiteboard. Istället fotar eller skriver deltagarna av innehållet och för sedan in innehållet i datorn. Det är krångligt och ineffektivt.

2. Vanlig projektor

+ En vanlig projektor gör det möjligt att visa innehållet från en dator på den gemensamma ytan. Projektorn kompletteras ofta med en whiteboard eller ett blädderblock för anteckningar under mötets gång.

- Det går inte att rita och skriva på den projicerade, gemensamma ytan - förändringar måste tillföras via datorns tangentbord vilket stör kontakten mellan deltagarna och flödet i mötet. Det är bara den som befinner sig vid datorn som kan göra förändringar på den projicerade ytan - alla deltar inte i mötet på samma villkor. Det går inte att spara, dela och arbeta vidare med innehållet på en whiteboard. Istället fotar eller skriver deltagarna av innehållet och för sedan in innehållet i datorn. Det är krångligt och ineffektivt. När man växlar mellan olika gemensamma ytor - den projicerade ytan och whiteboarden/blädderblocket i det här fallet, störs flödet i mötet.

3. Interaktiv skärm, skrivtavla eller projektor utan samarbetsmjukvara

+ Med en interaktiv skärm, skrivtavla eller projektor kan du inte bara visa innehållet på din dator, du kan även styra din dator från den projicerade, gemensamma ytan och skriva, rita och samarbeta direkt på den gemensamma ytan. Allt du gör på den gemensamma ytan sparas direkt i din dator utan behov av efterarbete. Allt innehåll finns på datorn, du kan dela innehållet och fortsätta arbeta med innehållet efter mötet. En interaktiv lösning ger förutsättningar för interaktion mellan deltagarna. Alla deltagare kan göra förändringar på den gemensamma ytan - alla deltar i mötet på samma villkor.

- Utan en mjukvara specifikt utvecklad för samarbete förlorar du mycket av de verktyg och det flöde som krävs för att mötet ska bli effektivt. 

4. Interaktiv skärm, skrivtavla eller projektor med samarbetsmjukvara

+ En interaktiv skärm, skrivtavla eller projektor ger förutsättningar för en god interaktion mellan deltagarna. Du kan inte bara visa innehållet på din dator, du kan även styra din dator från den gemensamma ytan och skriva, rita och samarbeta direkt på den gemensamma ytan. Alla deltagare kan göra förändringar på den gemensamma ytan - alla deltar i mötet på samma villkor. Allt du gör på den gemensamma ytan sparas direkt i din dator utan behov av efterarbete. Allt innehåll finns på datorn, du kan dela innehållet och fortsätta arbeta med innehållet efter mötet.  Om du dessutom investerar i en mjukvara för samarbete där du kan samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe får du tillgång till ett kraftfullt verktyg som ger än mer effektiva möten.

5. SMART Board och SMART Interaktiv Skärm

+ SMART Board är utvecklad parallellt med samarbetsmjukvaran SMART Meeting Pro vilket ger en optimerad samarbetslösning med interaktion, kontakt och flöde. Du kan inte bara visa innehållet på din dator, du kan även styra din dator från den gemensamma ytan och skriva, rita och samarbeta direkt på den gemensamma ytan. Alla deltagare kan göra förändringar på den gemensamma ytan - alla deltar i mötet på samma villkor. Allt du gör på den gemensamma ytan sparas direkt i din dator utan behov av efterarbete. Allt innehåll finns på datorn, du kan dela innehållet och fortsätta arbeta med innehållet efter mötet.  Med samarabetsmjukvaran SMART Meeting Pro får du tillgång till kraftfulla verktyg som ger än mer effektiva möten. Du kan samla och behandla stora mängder information på ett och samma ställe. SMART Board och SMART Interaktiv Skärm har aktiva pennfack med pennor och sudd som hjälper dig att hålla ett jämnt flöde under mötet eller presentationen. När du vill skriva lyfter du pennan och skriver, du flyttar det du skrivit med fingret och suddar med handen. Det aktiva pennfacket  Du behöver inte klicka på ikoner —  pennfacket och tekniken i tavlan förstår vad du vill göra.

Kontakta oss

Go to top